TVARKOMOS PAVOJINGOS ATLIEKOS

 • pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų;
 • dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų;
 • nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų;
 • išsiliejusi nafta;
 • įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas;
 • atliekos, kuriose yra gyvsidabrio;
 • atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų;
 • organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai, kuriuose yra pavojingų medžiagų;
 • filtrai ir panaudoti absorbentai;
 • dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos;
 • vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų;
 • dažų ar lako nuėmiklių atliekos;
 • dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų;
 • klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos;
 • aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos;
 • ėsdinimo rūgštys;
 • ėsdinimo šarmai;
 • hidraulinė alyva, kurioje yra PCB;
 • visų rūšių hidraulinė alyva;
 • variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos;
 • izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos;
 • naftos produktų/vandens separatorių turinys;
 • skystojo kuro atliekos;
 • pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos;
 • metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų;
 • absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis;
 • tepalų filtrai;
 • stabdžių trinkelės;
 • stabdžių skystis;
 • aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų;
 • degalų filtrai;
 • vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų;
 • organinės ir neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų;
 • baterijos ir akumuliatoriai;
 • transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų;
 • statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų;
 • žmonių ar gyvūnų sveikatos (medicininės) priežiūros atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų;
 • stiklo ir plastiko atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų;
 • dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio;
 • aliejus ir riebalai, kuriuose yra pavojingų medžiagų;
 • dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

ATLIKTŲ DARBŲ GALERIJA

Naftos rezervuarų valymas

Pabėgių tvarkymas

Akumuliatorių tvarkymas

Absorbentų tvarkymas

Pramoninės elektronikos tvarkymas

Dažų skiediklių tvarkymas

Dienos šviesos lempu tvarkymas

Atsiųskite mums užklausą