Pavojingos atliekos

Pavojingų atliekų laikymas ir tvarkymas Lietuvoje yra reguliuojamas Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymu „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 217. Pavojingų atliekų sąrašas gali būti rastas čia.

Mes turime Aplinkos Apsaugos Agentūros išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pavojingų krovinių vežimo leidimą, sertifikuotus pavojingų atliekų tvarkymo specialistą ir vadovą bei esame užregistruoti Atliekų Tvarkymo Valstybės Registre.

Teikiame profesionalias konsultacijas savo klientams, surenkame ir sutvarkome visas pavojingas atliekas visoje Lietuvoje, pateikiame visus įstatymų reikalaujamus dokumentus, įrodančius tvarkingą pavojingų atliekų sutvarkymą.

Atsiųskite mums užklausą