Pakuočių atliekos

UAB „Eko balt“ tvarko įvairias pakuočių atliekas, įmonės klientams teikiamos konsultacijos dėl pakuočių atliekų apskaitos tvarkymo susijusių su pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiais dokumentais.

Pakuočių atliekos

TVARKOMOS ATLIEKOS

  • popieriaus ir kartono pakuotės;
  • plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės;
  • PET pakuotės;
  • medinės pakuotės;
  • metalinės pakuotės;
  • stiklo pakuotės;
  • pakuotės iš tekstilės

Atsiųskite mums užklausą

ATLIKTŲ DARBŲ GALERIJA

Pakuočių atliekos

Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis) gali vykdyti:

individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatyme nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą rasite čia.

 Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, išrašytais tų atliekų tvarkytojų, kurie yra įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą