Medicininių atliekų klasifikacija:

infekuotos-atliekos

Infekuotos atliekos

kodas 18 01 03*

anatomine-medziaga

Anatominė medžiaga

kodas 18 01 02

astrus-daiktai

Aštrūs daiktai

kodas 18 01 01

medicinines-atliekos-be-reikalavimu

Atliekos be specialių

reikalavimų

kodas 18 01 04

Infekuotos atliekos (kodas 18 01 03*)

  • Atliekos, permirkusios krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais.
  •  Atliekos, susidariusios suteikus asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ar įtariamiems sergant užkrečiamosiomis ligomis.
  • Aštrūs daiktai, turėję sąlytį su krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais.
  • Krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais suteršti, išskyrus asmens higienos priemones (sauskelnės ir pan.), gaminiai: kieti gaminiai (pvz.: lašinės sistemos, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos ir pan.), medicininės pirštinės, vienkartiniai operaciniai chalatai, operaciniai apdangalai.

Anatominė medžiaga (kodas 18 01 02)

Kūno dalys ir organai, įskaitant kraują ir jo komponentus, patologinės anatomijos, teismo medicinos ekspertizės skyrių atliekos (autopsijos, biopsijos bandiniai ir pan.).

Aštrūs daiktai (kodas 18 01 01)

Netinkami naudoti daiktai, būtini specialiai sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti (adatos, skalpeliai, lancetai, grąžtai, švirkštai su pritvirtintomis adatomis ir pan.).

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04)

Neinfekuotos atliekos, susidariusios teikiant sveikatos priežiūros (gimdymų priežiūros, ligų diagnostikos, gydymo, slaugos ar prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) paslaugas, kurios nesuterštos ar suterštos krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai, panaudoti paklotai ir pan.).

Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų ar jų turinčios (kodas 18 01 06*).

Cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06* (kodas 18 01 07).

Citotoksiniai arba citostatiniai vaistai (kodas 18 01 08*).

Vaistai, nenurodyti 18 01 08* (kodas 18 01 09).

Pavojingos atliekos dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu aliekos (kodas 18 01 10*).

Medicininės atliekos įstaigoms

Pagrindinis įstatymas reguliuojantis medicininių atliekų tvarkymą yra Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“. Dalis medicininių atliekų yra priskiriamos pavojingoms atliekoms, todėl turi būti laikomos ir tvarkomos ypatingai saugiai.
Mes turime Aplinkos Apsaugos Agentūros išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pavojingų krovinių vežimo leidimą, sertifikuotus pavojingų atliekų tvarkymo specialistą ir vadovą bei esame užregistruoti Atliekų Tvarkymo Valstybės Registre.
Teikiame profesionalias konsultacijas savo klientams, surenkame ir sutvarkome medicinines atliekas visoje Lietuvoje, išrašome visus įstatymų reikalaujamus dokumentus įrodančius tvarkingą medicininių atliekų sutvarkymą.

Atsiųskite mums užklausą