Atliekų kodų sąrašas

01(01) MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS
01 01(0101) mineralų kasybos atliekos
01 01 01(010101) mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų
01 01 02(010102) mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų
01 03(0103) mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
01 03 04(010304)*rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos
01 03 05(010305)*kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
01 03 06(010306) liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05
01 03 07(010307)*kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančios fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų
01 03 08(010308) dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07
01 03 09(010309) aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, nenurodytas 01 03 07
01 03 99(010399) kitaip neapibrėžtos atliekos
01 04(0104) mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
01 04 07(010407)*mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
01 04 08(010408) žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 09(010409) smėlio ir molio atliekos
01 04 10(010410) dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 11(010411) potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 12(010412) mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11
01 04 13(010413) akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 99(010499) kitaip neapibrėžtos atliekos
01 05(0105) gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos
01 05 04(010504) gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos
01 05 05(010505)*gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos
01 05 06(010506)*gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
01 05 07(010507) gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06
01 05 08(010508) gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06
01 05 99(010599) kitaip neapibrėžtos atliekos
02(02) ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS
02 01(0201) žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos
02 01 01(020101) plovimo ir valymo dumblas
02 01 02(020102) gyvulių audinių atliekos
02 01 03(020103) augalų audinių atliekos
02 01 04(020104) plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)
02 01 06(020106) gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos
02 01 07(020107) miškininkystės atliekos
02 01 08(020108)*agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
02 01 09(020109) agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08
02 01 10(020110) metalų atliekos
02 01 99(020199) kitaip neapibrėžtos atliekos
02 02(0202) mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos
02 02 01(020201) plovimo ir valymo dumblas
02 02 02(020202) gyvulių audinių atliekos
02 02 03(020203) vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos
02 02 04(020204) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 02 99(020299) kitaip neapibrėžtos atliekos
02 03(0203) vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos
02 03 01(020301) plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas
02 03 02(020302) konservantų atliekos
02 03 03(020303) tirpiklių ekstrahavimo atliekos
02 03 04(020304) medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 03 05(020305) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 03 99(020399) kitaip neapibrėžtos atliekos
02 04(0204) cukraus gamybos atliekos
02 04 01(020401) purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius
02 04 02(020402) naudoti netinkamas kalcio karbonatas
02 04 03(020403) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 04 99(020499) kitaip neapibrėžtos atliekos
02 05(0205) pieno pramonės atliekos
02 05 01(020501) medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 05 02(020502) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 05 99(020599) kitaip neapibrėžtos atliekos
02 06(0206) kepimo ir konditerijos pramonės atliekos
02 06 01(020601) medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 06 02(020602) konservantų atliekos
02 06 03(020603) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 06 99(020699) kitaip neapibrėžtos atliekos
02 07(0207) alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos
02 07 01(020701) žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
02 07 02(020702) spirito distiliavimo atliekos
02 07 03(020703) cheminio apdorojimo atliekos
02 07 04(020704) medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 07 05(020705) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 07 99(020799) kitaip neapibrėžtos atliekos
03(03) MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS
03 01(0301) medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos
03 01 01(030101) medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
03 01 04(030104)*pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
03 01 05(030105) pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04
03 01 99(030199) kitaip neapibrėžtos atliekos
03 02(0302) medienos konservavimo atliekos
03 02 01(030201)*nehalogenintieji organiniai medienos konservantai
03 02 02(030202)*organiniai chlorintieji medienos konservantai
03 02 03(030203)*organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų
03 02 04(030204)*neorganiniai medienos konservantai
03 02 05(030205)*kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
03 02 99(030299) kitaip neapibrėžti medienos konservantai
03 03(0303) medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos
03 03 01(030301) medžio žievės ir medienos atliekos
03 03 02(030302) žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)
03 03 05(030305) spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas
03 03 07(030307) mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas
03 03 08(030308) perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos
03 03 09(030309) kalkių dumblo atliekos
03 03 10(030310) pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą
03 03 11(030311) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10
03 03 99(030399) kitaip neapibrėžtos atliekos
04(04) ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS
04 01(0401) odos ir kailių pramonės atliekos
04 01 01(040101) kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos
04 01 02(040102) kalkinimo atliekos
04 01 03(040103)*riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės
04 01 04(040104) rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo
04 01 05(040105) rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo
04 01 06(040106) dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo
04 01 07(040107) dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo
04 01 08(040108) raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo
04 01 09(040109) odos išdirbimo ir apdailos atliekos
04 01 99(040199) kitaip neapibrėžtos atliekos
04 02(0402) tekstilės pramonės atliekos
04 02 09(040209) sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos
04 02 10(040210) organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)
04 02 14(040214)*odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių
04 02 15(040215) apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14
04 02 16(040216)*dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
04 02 17(040217) dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16
04 02 19(040219)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
04 02 20(040220) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19
04 02 21(040221) neperdirbto tekstilės pluošto atliekos
04 02 22(040222) perdirbto tekstilės pluošto atliekos
04 02 99(040299) kitaip neapibrėžtos atliekos
05(05) NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR ANGLIŲ PIROLIZINIO APDOROJIMO ATLIEKOS
05 01(0501) naftos perdirbimo atliekos
05 01 02(050102)*druskos šalinimo dumblas
05 01 03(050103)*rezervuarų dugno dumblas
05 01 04(050104)*rūgštinis alkilinis dumblas
05 01 05(050105)*išsiliejusi nafta
05 01 06(050106)*įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas
05 01 07(050107)*rūgštieji gudronai
05 01 08(050108)*kiti gudronai
05 01 09(050109)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
05 01 10(050110) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09
05 01 11(050111)*kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos
05 01 12(050112)*rūgštys, kuriose yra tepalų
05 01 13(050113) garo katilams tiekiamo vandens dumblas
05 01 14(050114) aušinimo bokštų atliekos
05 01 15(050115)*panaudotas filtrų molis
05 01 16(050116) sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros
05 01 17(050117) bitumas
05 01 99(050199) kitaip neapibrėžtos atliekos
05 06(0506) anglių pirolizinio apdorojimo atliekos
05 06 01(050601)*rūgštieji gudronai
05 06 03(050603)*kiti gudronai
05 06 04(050604) aušinimo bokštų atliekos
05 06 99(050699) kitaip neapibrėžtos atliekos
05 07(0507) gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos
05 07 01(050701)*atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
05 07 02(050702) atliekos, kuriose yra sieros
05 07 99(050799) kitaip neapibrėžtos atliekos
06(06) NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
06 01(0601) rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
06 01 01(060101)*sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
06 01 02(060102)*druskos rūgštis
06 01 03(060103)*vandenilio fluoridas
06 01 04(060104)*fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
06 01 05(060105)*azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
06 01 06(060106)*kitos rūgštys
06 01 99(060199) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 02(0602) šarminių tirpalų GMTN atliekos
06 02 01(060201)*kalcio hidroksidas
06 02 03(060203)*amoniakas
06 02 04(060204)*natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas
06 02 05(060205)*kitos bazės
06 02 99(060299) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 03(0603) druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos
06 03 11(060311)*kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų
06 03 13(060313)*kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų
06 03 14(060314) kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13
06 03 15(060315)*metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų
06 03 16(060316) metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15
06 03 99(060399) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 04(0604) atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03
06 04 03(060403)*atliekos, kuriose yra arseno
06 04 04(060404)*atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
06 04 05(060405)*atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų
06 04 99(060499) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 05(0605) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
06 05 02(060502)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
06 05 03(060503) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02
06 06(0606) sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos
06 06 02(060602)*atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų
06 06 03(060603) atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02
06 06 99(060699) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 07(0607) halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos
06 07 01(060701)*elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto
06 07 02(060702)*chloro gamybos aktyvintos anglys
06 07 03(060703)*bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio
06 07 04(060704)*tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis
06 07 99(060799) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 08(0608) silicio ir silicio junginių GMTN atliekos
06 08 02(060802)*atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų
06 08 99(060899) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 09(0609) fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos
06 09 02(060902) fosfitinis šlakas
06 09 03(060903)*reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų
06 09 04(060904) reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03
06 09 99(060999) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 10(0610) azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos
06 10 02(061002)*atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
06 10 99(061099) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 11(0611) neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos
06 11 01(061101) titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos
06 11 99(061199) kitaip neapibrėžtos atliekos
06 13(0613) kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos
06 13 01(061301)*neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai
06 13 02(061302)*naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)
06 13 03(061303) dujų suodžiai
06 13 04(061304)*asbesto perdirbimo atliekos
06 13 05(061305)*paišai (suodžiai)
06 13 99(061399) kitaip neapibrėžtos atliekos
07(07) ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
07 01(0701) pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
07 01 01(070101)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 01 03(070103)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 01 04(070104)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 01 07(070107)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 01 08(070108)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 01 09(070109)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 01 10(070110)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 01 11(070111)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 01 12(070112) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11
07 01 99(070199) kitaip neapibrėžtos atliekos
07 02(0702) plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos
07 02 01(070201)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 02 03(070203)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 02 04(070204)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 02 07(070207)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 02 08(070208)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 02 09(070209)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 02 10(070210)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 02 11(070211)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 02 12(070212) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11
07 02 13(070213) plastikų atliekos
07 02 14(070214)*priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
07 02 15(070215) priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14
07 02 16(070216)*atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų
07 02 17(070217) atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16
07 02 99(070299) kitaip neapibrėžtos atliekos
07 03(0703) organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11) GMTN atliekos
07 03 01(070301)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 03 03(070303)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 03 04(070304)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 03 07(070307)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 03 08(070308)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 03 09(070309)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 03 10(070310)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 03 11(070311)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 03 12(070312) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11
07 03 99(070399) kitaip neapibrėžtos atliekos
07 04(0704) organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos
07 04 01(070401)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 04 03(070403)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 04 04(070404)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 04 07(070407)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 04 08(070408)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 04 09(070409)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 04 10(070410)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 04 11(070411)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 04 12(070412) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11
07 04 13(070413)*kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
07 04 99(070499) kitaip neapibrėžtos atliekos
07 05(0705) medikamentų GMTN atliekos
07 05 01(070501)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 05 03(070503)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 05 04(070504)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 05 07(070507)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 05 08(070508)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 05 09(070509)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 05 10(070510)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 05 11(070511)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 05 12(070512) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11
07 05 13(070513)*kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
07 05 14(070514) kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13
07 05 99(070599) kitaip neapibrėžtos atliekos
07 06(0706) riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
07 06 01(070601)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 06 03(070603)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 06 04(070604)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 06 07(070607)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 06 08(070608)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 06 09(070609)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 06 10(070610)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 06 11(070611)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 06 12(070612) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11
07 06 99(070699) kitaip neapibrėžtos atliekos
07 07(0707) kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos
07 07 01(070701)*vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 07 03(070703)*organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 07 04(070704)*kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 07 07(070707)*halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 07 08(070708)*kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 07 09(070709)*halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 07 10(070710)*kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai
07 07 11(070711)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
07 07 12(070712) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11
07 07 99(070799) kitaip neapibrėžtos atliekos
08(08) DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS
08 01(0801) dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos
08 01 11(080111)*dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
08 01 12(080112) dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11
08 01 13(080113)*dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 01 14(080114) dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13
08 01 15(080115)*vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 01 16(080116) vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15
08 01 17(080117)*dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 01 18(080118) dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17
08 01 19(080119)*vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 01 20(080120) vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19
08 01 21(080121)*dažų ar lako nuėmiklių atliekos
08 01 99(080199) kitaip neapibrėžtos atliekos
08 02(0802) kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos
08 02 01(080201) dangos miltelių atliekos
08 02 02(080202) vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų
08 02 03(080203) vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų
08 02 99(080299) kitaip neapibrėžtos atliekos
08 03(0803) spaustuvinių dažų GMTN atliekos
08 03 07(080307) vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
08 03 08(080308) vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų
08 03 12(080312)*dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
08 03 13(080313) dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
08 03 14(080314)*dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
08 03 15(080315) dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
08 03 16(080316)*ėsdinimo tirpalų atliekos
08 03 17(080317)*spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
08 03 18(080318) spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17
08 03 19(080319)*dispersinė alyva
08 03 99(080399) kitaip neapibrėžtos atliekos
08 04(0804) klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos
08 04 09(080409)*klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
08 04 10(080410) klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09
08 04 11(080411)*klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 04 12(080412) klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11
08 04 13(080413)*vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 04 14(080414) vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13
08 04 15(080415)*vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
08 04 16(080416) vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos
08 04 15(080415)  
08 04 17(080417)*kanifolijos alyva
08 04 99(080499) kitaip neapibrėžtos atliekos
08 05(0805) kitaip 08 neapibrėžtos atliekos
08 05 01(080501)*izocianatų atliekos
09(09) FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS
09 01(0901) fotografijos pramonės atliekos
09 01 01(090101)*vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai
09 01 02(090102)*vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai
09 01 03(090103)*ryškalų tirpalai su tirpikliais
09 01 04(090104)*fiksažų tirpalai
09 01 05(090105)*balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai
09 01 06(090106)*fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro
09 01 07(090107) fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių
09 01 08(090108) fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių
09 01 10(090110) vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų
09 01 11(090111)*vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01,
16 06 02 arba 16 06 03(160602arba160603)
09 01 12(090112) vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11
09 01 13(090113)*vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06
09 01 99(090199) kitaip neapibrėžtos atliekos
10(10) TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
10 01(1001) elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19)
10 01 01(100101) dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)
10 01 02(100102) lakieji anglių pelenai
10 01 03(100103) lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
10 01 04(100104)*lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
10 01 05(100105) sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos
10 01 07(100107) sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos
10 01 09(100109)*sieros rūgštis
10 01 13(100113)*kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai
10 01 14(100114)*bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 01 15(100115) bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti
10 01 14(100114)  
10 01 16(100116)*bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 01 17(100117) bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16
10 01 18(100118)*dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 01 19(100119) dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18
10 01 20(100120)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
10 01 21(100121) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20
10 01 22(100122)*garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
10 01 23(100123) garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22
10 01 24(100124) smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių
10 01 25(100125) kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse
10 01 26(100126) aušinimo vandens valymo atliekos
10 01 99(100199) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 02(1002) geležies ir plieno pramonės atliekos
10 02 01(100201) šlako apdorojimo atliekos
10 02 02(100202) neapdorotas šlakas
10 02 07(100207)*dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 02 08(100208) dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07
10 02 10(100210) antrinės nuodegos
10 02 11(100211)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 02 12(100212) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11
10 02 13(100213)*dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 02 14(100214) dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13
10 02 15(100215) kitas dumblas ir filtrų papločiai
10 02 99(100299) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 03(1003) aliuminio terminės metalurgijos atliekos
10 03 02(100302) anodų atliekos
10 03 04(100304)*pirminio lydymo šlakas
10 03 05(100305) aliuminio atliekos
10 03 08(100308)*antrinio lydymo druskų šlakas
10 03 09(100309)*antrinio lydymo juodosios nuodegos
10 03 15(100315)*degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
10 03 16(100316) lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15
10 03 17(100317)*anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų
10 03 18(100318) anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17
10 03 19(100319)*išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 03 20(100320) išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19
10 03 21(100321)*kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 03 22(100322) kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21
10 03 23(100323)*dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 03 24(100324) dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23
10 03 25(100325)*dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 03 26(100326) dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25
10 03 27(100327)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 03 28(100328) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27
10 03 29(100329)*druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 03 30(100330) druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29
10 03 99(100399) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 04(1004) švino terminės metalurgijos atliekos
10 04 01(100401)*pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 04 02(100402)*pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
10 04 03(100403)*kalcio arsenatas
10 04 04(100404)*išmetamųjų dujų dulkės
10 04 05(100405)*kitos dalelės ir dulkės
10 04 06(100406)*dujų valymo kietosios atliekos
10 04 07(100407)*dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 04 09(100409)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 04 10(100410) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09
10 04 99(100499) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 05(1005) cinko terminės metalurgijos atliekos
10 05 01(100501) pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 05 03(100503)*išmetamųjų dujų dulkės
10 05 04(100504) kitos dalelės ir dulkės
10 05 05(100505)*dujų valymo kietosios atliekos
10 05 06(100506)*dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 05 08(100508)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 05 09(100509) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08
10 05 10(100510)*nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
10 05 11(100511) nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10
10 05 99(100599) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 06(1006) vario terminės metalurgijos atliekos
10 06 01(100601) pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 06 02(100602) pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
10 06 03(100603)*išmetamųjų dujų dulkės
10 06 04(100604) kitos dalelės ir dulkės
10 06 06(100606)*dujų valymo kietosios atliekos
10 06 07(100607)*dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 06 09(100609)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 06 10(100610) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09
10 06 99(100699) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 07(1007) sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos
10 07 01(100701) pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 07 02(100702) pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
10 07 03(100703) dujų valymo kietosios atliekos
10 07 04(100704) kitos dalelės ir dulkės
10 07 05(100705) dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 07 07(100707)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 07 08(100708) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07
10 07 99(100799) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 08(1008) kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos
10 08 04(100804) dalelės ir dulkės
10 08 08(100808)*pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas
10 08 09(100809) kitas šlakas
10 08 10(100810)*nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
10 08 11(100811) nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10
10 08 12(100812)*anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų
10 08 13(100813) anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12
10 08 14(100814) anodų atliekos
10 08 15(100815)*išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 08 16(100816) išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15
10 08 17(100817)*išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 08 18(100818) išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17
10 08 19(100819)*aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 08 20(100820) aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19
10 08 99(100899) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 09(1009) metalo liejinių gamybos atliekos
10 09 03(100903) krosnių šlakas
10 09 05(100905)*strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 09 06(100906) strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05
10 09 07(100907)*strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 09 08(100908) strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07
10 09 09(100909)*išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 09 10(100910) išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09
10 09 11(100911)*kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 09 12(100912) kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11
10 09 13(100913)*rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 09 14(100914) rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13
10 09 15(100915)*plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 09 16(100916) plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15
10 09 99(100999) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 10(1010) spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos
10 10 03(101003) krosnių šlakas
10 10 05(101005)*strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 10 06(101006) strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05
10 10 07(101007)*strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 10 08(101008) strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07
10 10 09(101009)*išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 10 10(101010) išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09
10 10 11(101011)*kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 10 12(101012) kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11
10 10 13(101013)*rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 10 14(101014) rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13
10 10 15(101015)*plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 10 16(101016) plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15
10 10 99(101099) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 11(1011) stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos
10 11 03(101103) stiklo pluošto medžiagų atliekos
10 11 05(101105) dalelės ir dulkės
10 11 09(101109)*mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 11 10(101110) mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09
10 11 11(101111)*smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)
10 11 12(101112) stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11
10 11 13(101113)*stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
10 11 14(101114) stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13
10 11 15(101115)*išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 11 16(101116) išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15
10 11 17(101117)*išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 11 18(101118) išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17
10 11 19(101119)*nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 11 20(101120) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19
10 11 99(101199) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 12(1012) keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos
10 12 01(101201) mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos
10 12 03(101203) dalelės ir dulkės
10 12 05(101205) dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 12 06(101206) brokuoti šablonai
10 12 08(101208) keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)
10 12 09(101209)*dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 12 10(101210) dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09
10 12 11(101211)*glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
10 12 12(101212) glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11
10 12 13(101213) nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
10 12 99(101299) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 13(1013) cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos
10 13 01(101301) mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos
10 13 04(101304) kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos
10 13 06(101306) dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)
10 13 07(101307) dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 13 09(101309)*asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto
10 13 10(101310) asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09
10 13 11(101311) sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10
10 13 12(101312)*dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
10 13 13(101313) dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12
10 13 14(101314) cemento ir cemento šlako atliekos
10 13 99(101399) kitaip neapibrėžtos atliekos
10 14(1014) krematoriumų atliekos
10 14 01(101401)*dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
11(11) METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS
11 01(1101) metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas)
11 01 05(110105)*ėsdinimo rūgštys
11 01 06(110106)*kitaip neapibrėžtos rūgštys
11 01 07(110107)*ėsdinimo šarmai
11 01 08(110108)*fosfitinis šlakas
11 01 09(110109)*dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 01 10(110110) dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09
11 01 11(110111)*vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 01 12(110112) vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11
11 01 13(110113)*riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 01 14(110114) riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13
11 01 15(110115)*membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 01 16(110116)*sočiosios arba naudotos jonitinės dervos
11 01 98(110198)*kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 01 99(110199) kitaip neapibrėžtos atliekos
11 02(1102) spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos
11 02 02(110202)*cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)
11 02 03(110203) anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos
11 02 05(110205)*vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 02 06(110206) vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05
11 02 07(110207)*kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
11 02 99(110299) kitaip neapibrėžtos atliekos
11 03(1103) grūdinimo procesų dumblas ir dalelės
11 03 01(110301)*atliekos, kuriose yra cianido
11 03 02(110302)*kitos atliekos
11 05(1105) karštojo galvanizavimo procesų atliekos
11 05 01(110501) sunkusis cinkas
11 05 02(110502) cinko pelenai
11 05 03(110503)*dujų valymo kietosios atliekos
11 05 04(110504)*naudotas fliusas
11 05 99(110599) kitaip neapibrėžtos medžiagos
12(12) METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS
12 01(1201) metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos
12 01 01(120101) juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
12 01 02(120102) juodųjų metalų dulkės ir dalelės
12 01 03(120103) spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
12 01 04(120104) spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės
12 01 05(120105) plastiko drožlės ir nuopjovos
12 01 06(120106)*mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
12 01 07(120107)*mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
12 01 08(120108)*mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų
12 01 09(120109)*mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų
12 01 10(120110)*sintetinės mašininės alyvos
12 01 12(120112)*naudotas vaškas ir riebalai
12 01 13(120113) suvirinimo atliekos
12 01 14(120114)*mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
12 01 15(120115) mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14
12 01 16(120116)*sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
12 01 17(120117) sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16
12 01 18(120118)*metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
12 01 19(120119)*lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva
12 01 20(120120)*naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
12 01 21(120121) naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20
12 01 99(120199) kitaip neapibrėžtos atliekos
12 03(1203) riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11)
12 03 01(120301)*vandeniniai plovimo skysčiai
12 03 02(120302)*riebalų šalinimo garais atliekos
13(13) NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19)
13 01(1301) alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos
13 01 01(130101)*alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB[1]
    
13 01 04(130104)*chlorintosios emulsijos
13 01 05(130105)*nechlorintosios emulsijos
13 01 09(130109)*mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms
13 01 10(130110)*mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms
13 01 11(130111)*sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms
13 01 12(130112)*lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms
13 01 13(130113)*kita alyva hidraulinėms sistemoms
13 02(1302) variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos
13 02 04(130204)*mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 05(130205)*mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 06(130206)*sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 07(130207)*lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 08(130208)*kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 03(1303) izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos
13 03 01(130301)*izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB
13 03 06(130306)*mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta
13 03 01(130301)  
13 03 07(130307)*mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 03 08(130308)*sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 03 09(130309)*lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 03 10(130310)*kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 04(1304) lijaliniai vandenys
13 04 01(130401)*vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
13 04 02(130402)*lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno
13 04 03(130403)*kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys
13 05(1305) naftos produktų/vandens separatorių turinys
13 05 01(130501)*žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos
13 05 02(130502)*naftos produktų/vandens separatorių dumblas
13 05 03(130503)*kolektoriaus dumblas
13 05 06(130506)*naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai
13 05 07(130507)*naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo
13 05 08(130508)*žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai
13 07(1307) skystojo kuro atliekos
13 07 01(130701)*mazutas ir dyzelinis kuras
13 07 02(130702)*benzinas
13 07 03(130703)*kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
13 08(1308) kitaip neapibrėžtos naftos atliekos
13 08 01(130801)*druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
13 08 02(130802)*kitos emulsijos
13 08 99(130899)*kitaip neapibrėžtos atliekos
14(14) ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus 07 ir 08)
14 06(1406) organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos
14 06 01(140601)*chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC
14 06 02(140602)*kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
14 06 03(140603)*kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
14 06 04(140604)*dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių
14 06 05(140605)*dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių
15(15) KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKUOČIŲ ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI
15 01(1501) pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)
15 01 01(150101) popieriaus ir kartono pakuotės
15 01 02(150102) plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
15 01 03(150103) medinės pakuotės
15 01 04(150104) metalinės pakuotės
15 01 05(150105) kombinuotosios pakuotės
15 01 06(150106) mišrios pakuotės